Một nhóm thiện nguyện gặp tình trạng “cướp” xe rau ( nhận lời chở miễn phí và ch…

[ad_1]

Một nhóm thiện nguyện gặp tình trạng “cướp” xe rau ( nhận lời chở miễn phí và chở đi luôn sau đó block sdt! )

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4081933611861313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *