Nhật báo Người Việt qua 43 năm

  • by

Nhật báo Người Việt qua 43 năm

-Số báo đầu tiên: Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 1978

-Số báo 1,000: Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, 1987

Nhà báo Đỗ Ngọc Yến (phải), chủ nhiệm sáng lập, và nhà báo Lê Đình Điểu, chủ bút, tại địa chỉ 14891 trên đường Moran vào năm 1986. (Hình: Tài liệu Người Việt)

-Số báo 2,000: Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, 1991

-Số báo 2,753: Thứ Hai, 21 Tháng Sáu, 1993 (bắt đầu phát hành 7 ngày/tuần)

-Số báo 3,000: Thứ Tư, 23 Tháng Hai, 1994

-Số báo 4,000: Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, 1996

-Số báo 5,000: Thứ Hai, 16 Tháng Tám, 1999

-Số báo 6,000: Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, 2002

-Số báo 6,599: Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2004 (được VAC kiểm toán và chứng nhận số lượng phát hành)

-Số báo 12,822: Thứ Ba, 15 Tháng Mười Hai, 2020 (năm thứ 43)

Tổng giám đốc

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1981

-Nguyễn Đức Quang: 1981 – 1988

-Lê Đình Điểu: 1989 – 1992

-Tống Hoằng: 1992 – 1994

-Đỗ Ngọc Yến: 1995 – 2005

-Đỗ Việt Anh: 2006 – 2008

-Phan Huy Đạt: 2008 – 2017

-Trương Thanh Quang: 2017

-Đỗ Bảo Anh: 2017 – 2018

-Hoàng Vĩnh: 2018 – Hiện nay

Chủ nhiệm

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1999

-Tống Hoằng: 2000 – 2001

-Đỗ Ngọc Yến: 2003 – 2006

-Đỗ Việt Anh: 2006 – 2007

-Phan Huy Đạt: 2007 – 2016

-Nguyễn Khả Lộc: 2017

-Đỗ Quý Toàn: 2018 – 2020

-Hoàng Vĩnh: 2020 – Hiện nay

Chủ bút

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1981

-Nguyễn Đức Quang: 1981 – 1982

-Phạm Quốc Bảo: 1982 – 1986

-Lê Đình Điểu: 1987 – 1995

-Nguyễn Thiện Cơ: 1995 – 1997

-Đỗ Quý Toàn: 1998 – 2004

-Đỗ Việt Anh: 2005 – 2007

-Vũ Ánh: 2007 – 2008

-Đỗ Bảo Anh: 2009

-Phạm Phú Thiện Giao: 2009 – 2017

-Đỗ Quý Toàn: 2017 – 2020

-Đỗ Dzũng: 2020 – Hiện nay

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *