Những bức tranh phát ra âm thanh: Tui yêu Sài Gòn <3 Nguồn ảnh: Lê Minh Th…

[ad_1]

Những bức tranh phát ra âm thanh: Tui yêu Sài Gòn

Nguồn ảnh: Lê Minh Thức tổng hợp tranh từ các họa sĩ (via group SÀI GÒN, đi đâu chụp hình?)
#toilanguoisaigon

May be art of skyscraperMay be an image of motorcycle and text that says 'BÁNH MÌ SÀI GFN o ĐỒNG 1 ổ BÁNH MÌ SÀI GÒN ĐẶC BIỆT YÊU THƯƠNG! Cùng giúp nhau qua cơn đại dịch Rổi chúng cũng sẽ ổn thôi #saigonturté'May be an illustration of 1 personMay be an image of 1 person
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4094979537223387

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *