NHỮNG CHIẾC TRUYỆN MA HỀ HƯỚC. CÓ CẢ MA BIẾT SỢ COVID NHÁ Vẫn là những trải ngh…

[ad_1]

NHỮNG CHIẾC TRUYỆN MA HỀ HƯỚC. CÓ CẢ MA BIẾT SỢ COVID NHÁ 🤡 Vẫn là những trải nghiệm tâm linh thôi nhưng ver mắc cười =))))))))) Đọc để thấy ma cũng có ma this ma that =))) Tổng hợp từ nhiều nguồn.
Nguồn: Tổng hợp
#toilanguoisaigon

May be an image of textMay be an image of text that says 'Bữa t nghe kể chiện ma bà đó còn nhỏ bả đi học về đag đi bộ ngag bụi tre cái thấy con ma đag ngồ“i trên cây chải tóc Cái bả lấy đá chọi Con ma rát xuốg nc cái tủm Xog đm về nó hành cho bệnh R ba má đi coi thầy Con ma nó kêu nó dell làm j luôn tự nhiên chọi nó Còn miếng lương tâm nào okhông? 你的良心不会ç›吗? con ma kiểu'May be an image of text that says 'Đường Thanh Đan Ngoại tôi kể xưa thời ông cố hay ông sơ của tôi ấy hay đi chơi cùng ma, xong chơi chán nên bắt nó về bỏ vào lồng, hôm sau sáng sớm nó khóc nó kêu thả ra, nó teo lại như con cò dị đó.'May be an image of text
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3946946478693361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *