NÓNG: Một ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận, TP.HCM. Chi tiết dưới cmt…

[ad_1]

NÓNG: Một ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận, TP.HCM. Chi tiết dưới cmt

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3935064839881525

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *