Orange County có thể hủy hồ sơ sau 2 năm, không lưu vào máy điện toán

Orange County có thể hủy hồ sơ sau 2 năm, không lưu vào máy điện toán

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các cơ quan chính phủ thường hủy hồ sơ giấy về các cuộc họp, nhưng họ có nên lưu trữ hồ sơ điện toán lại cho công chúng xem về sau hay không? Đây là một câu hỏi mà Hội Đồng Giám Sát Orange County phải có câu trả lời sớm.

Theo báo mạng Voice of OC, Hội Đồng Giám Sát mới thông qua kế hoạch hủy bỏ các hồ sơ cũ trong hai hoặc ba năm. Tuy nói có ý định giữ lại hồ sơ điện toán, nhưng các giới chức không viết điều này rõ ràng trong kế hoạch.

Hồ sơ của các cuộc họp Hội Đồng Giám Sát Orange County có thể bị hủy sau hai năm. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Sau khi nhận được một số câu hỏi từ Voice of OC, Hội Đồng Giám Sát có thể sẽ minh bạch hơn trong vấn đề giữ hồ sơ về các cuộc họp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Voice of OC, bà Robin Stieler, người phụ trách hồ sơ của Orange County, cho biết bà và nhân viên sẽ giữ lại hồ sơ trên máy điện toán, tuy không có văn bản rõ ràng về kế hoạch này.

“Mục tiêu của chúng tôi là chuyển hồ sơ qua máy điện toán, và chúng tôi sẽ không hủy bất cứ hồ sơ nào cho đến chuyển qua hết,” bà Stieler nói.

Bà còn cho hay trong bảng kế hoạch của Hội Đồng Giám Sát đáng lẽ phải ghi lại rõ ràng ý định giữ hồ sơ.

Khi được hỏi về chuyện lập văn bản rõ ràng về việc giữ lại hồ sơ trong máy điện toán, bà Stieler nói sẽ làm việc với các chuyên gia kỹ thuật.

“Chúng ta cần phải bảo đảm giữ lại được hồ sơ trong máy điện toán và cho công chúng lấy được. Giữ lại hồ sơ là một điều rất quan trọng,” bà nói.

Bà Katrina Foley, giám sát viên mới của Orange County, nói với Voice of OC bà ủng hộ chuyện giữ lại hồ sơ trong máy điện toán, và sẽ hỏi nhân viên của quận hạt về cách làm.

“Chúng ta luôn nên tìm cách giữ lại hồ sơ của các cuộc họp với công chúng bằng mọi cách có thể,” bà nói.

Giám Sát Viên Don Wagner cũng cho biết ông ủng hộ việc lưu trữ hồ sơ trong máy điện toán.

“Tôi không ủng hộ việc hủy hồ sơ, nhưng ủng hộ việc chuyển hồ sơ giấy thành hồ sơ điện toán. Đây là một cách dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn để lưu trữ hồ sơ. Không chỉ vậy, công chúng còn có thể dễ dàng lấy các hồ sơ đó,” ông Wagner viết trong thư trả lời Voice of OC.

Ba giám sát viên còn lại là ông Andrew Đỗ, ông Doug Chaffee và bà Lisa Barlett chưa trả lời câu hỏi của Voice of OC về việc lưu trữ hồ sơ.

Theo kế hoạch hủy hồ sơ của Hội Đồng Giám Sát, nhiều hồ sơ quan trọng sẽ bị hủy trong hai đến ba năm như hồ sơ về các cuộc họp, các bản thu âm của các cuộc họp và lịch trình những buổi họp đó.

Các hồ sơ quan trọng này có thể bị hủy trong hai năm theo kế hoạch đó, nhưng không có văn bản gì nói quận hạt sẽ chuyển hồ sơ qua hệ thống điện toán trước khi hủy.

Kế hoạch này còn cho phép quận hạt hủy các thước phim và các bản thu âm của những cuộc họp Hội Đồng Giám Sát sau ba năm, và hủy những bản yêu cầu xin hồ sơ của công chúng sau hai năm.

Sau khi nhận các câu hỏi của Voice of OC, Giám Sát Viên Wagner cho biết ông nghe nói kế hoạch thông qua chuyện hủy hồ sơ đang bị hoãn lại.

Hiện nay, Hội Đồng Giám Sát Orange County đang bị công chúng chất vấn về chuyện minh bạch trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề lưu trữ hồ sơ. (TL) [kn]

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *