Phải chấm dứt tình trạng nói dối trắng trợn của Trump và ‘đồng bọn!’

Trump và ‘đồng bọn’ nói dối trắng trợn phải bị chấm dứt! ‘

Nước Mỹ ngày càng có nhiều người nói dối một cách trắng trợn, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, từ cựu Tổng thống Donald Trump cho đến “đồng bọn”, hòng lấy lại danh dự cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^]

Leave a Comment

Your email address will not be published.