Phạm Minh Chính sang Mỹ, ‘một công bao nhiêu việc’?

Phạm Minh Chính sang Mỹ, ‘mỗi người bao nhiêu việc’?

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^]

Leave a Comment

Your email address will not be published.