Phát hiện ca dương tính COVID lần 1 làm việc trong chợ Bình Điền “Có lịch trình…

[ad_1]

Phát hiện ca dương tính COVID lần 1 làm việc trong chợ Bình Điền
“Có lịch trình di chuyển quá phức tạp, gặp gỡ rất nhiều người”

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4001394323248576

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *