SÀI GÒN: Phát hiện nhiều gia đình ăn không ngon vì thiếu hành. Mua không có hoặc…

[ad_1]

SÀI GÒN: Phát hiện nhiều gia đình ăn không ngon vì thiếu hành. Mua không có hoặc trồng mới nhú chưa cắt được 🙂

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4079924015395606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *