Sài Gòn Sếp bắt nhân viên lên văn phòng làm. Em nhân viên của năm báo công…

[ad_1]

🌈 Sài Gòn 🌈

Sếp bắt nhân viên lên văn phòng làm. Em nhân viên của năm báo công an phường xuống.
Công ty ăn phạt 30 trịu

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4066327423421932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *