Sài Gòn và câu chuyện ý thức Sau 4 ngày giãn cách, xử phạt những vi phạm tr…

[ad_1]

⚠️ Sài Gòn và câu chuyện ý thức ⚠️

Sau 4 ngày giãn cách, xử phạt những vi phạm trong giãn cách hơn 3,3 tỷ đồng…

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4068349079886433

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *