Sáng 16-7, 150 cửa hàng Con Cưng, 65 cửa hàng Guardian và hệ thống Vinshop được …

[ad_1]

Sáng 16-7, 150 cửa hàng Con Cưng, 65 cửa hàng Guardian và hệ thống Vinshop được dùng để đưa mặt hàng rau củ và đông lạnh vào bán.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4077091345678873

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *