Sáng 22-7: cả nước 2.967 ca mắc COVID-19 mới, thêm Quảng Bình có dịch.

[ad_1]

Sáng 22-7: cả nước 2.967 ca mắc COVID-19 mới,
thêm Quảng Bình có dịch.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4094686457252695

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *