Sáng đang ngủ giật mình bật dậy tự hỏi “Ủa nửa năm qua mình làm gì rồi ta?” Mất …

[ad_1]

Sáng đang ngủ giật mình bật dậy tự hỏi “Ủa nửa năm qua mình làm gì rồi ta?” Mất kí ức rồi

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4037367442984597

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *