Sầu Riêng Quotes Dành Cho “Đạo Sầu Riêng” 1. Dĩ dãng ghiền Sầu Riêng dễ dì dấu…

[ad_1]

Sầu Riêng Quotes Dành Cho “Đạo Sầu Riêng”

1. Dĩ dãng ghiền Sầu Riêng dễ dì dấu diếm.
2. Khinh địch sẽ được hửi …mùi Sầu Riêng.
3. Im lặng là vàng nhưng nói ra mới là Sầu Riêng.
4. Đừng thấy Sầu Riêng mà ngỡ hè về.
5. Những nơi không có mùi Sầu Riêng là những nơi không bán Sầu Riêng.
6. Chỉ…

More

May be an image of durian and text
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3936498206404855

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *