Tên Thị Nghè phát xuất từ đâu? Thị Nghè là tên dân gian của bà Nguyễn Thị Khánh…

[ad_1]

Tên Thị Nghè phát xuất từ đâu?

Thị Nghè là tên dân gian của bà Nguyễn Thị Khánh – con gái quan Khâm sai Nguyễn Cửu Vân, Bà Nguyễn Thị Khánh có chồng là Ông Nghè, nên người đương thời gọi là Bà Nghè mà không gọi tên. Sở dĩ có tên ấy là do bà đã có công cho khai hoang đất ở và bắc cầu qua kênh để tiện…

More

May be an image of tree and outdoorsMay be an image of body of waterMay be an image of tree and body of waterMay be an image of body of water
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3864994656888544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *