Skip to content

Thế giới bất ngờ: Trung Quốc ‘ngầm’ cảnh cáo Nga không được chiếm Ukraine

Thế giới bất ngờ: Trung Quốc ‘ngầm’ cảnh báo Nga không chiếm Ukraine

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^]

Leave a Reply

Your email address will not be published.