Thêm 1 ca mới – con gái chủ quán ăn quận 3. Chuỗi lây nhiễm liên quan gia đình t…

[ad_1]

Thêm 1 ca mới – con gái chủ quán ăn quận 3. Chuỗi lây nhiễm liên quan gia đình tổng cộng 5 bệnh nhân (mẹ, 3 con gái, cháu ngoại).

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3930592920328717

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *