Thêm 11 người liên quan nhóm tôn giáo ở Gò Vấp nghi nhiễm nCoV. Nâng ổ dịch lên …

[ad_1]

Thêm 11 người liên quan nhóm tôn giáo ở Gò Vấp nghi nhiễm nCoV. Nâng ổ dịch lên tổng 36 BN
(chi tiết dưới cmt)

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3937515846303091

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *