Thêm 2 người dương tính với nCoV tại quận 12. Sinh hoạt chung cùng giáo phái với…

[ad_1]

Thêm 2 người dương tính với nCoV tại quận 12. Sinh hoạt chung cùng giáo phái với người nhiễm trước.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3935451169842892

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *