Thủ tướng yêu cầu TP HCM phấn đấu tiêm 2 triệu liều vaccine vào cuối tháng 7.

[ad_1]

Thủ tướng yêu cầu TP HCM
phấn đấu tiêm 2 triệu liều vaccine vào cuối tháng 7.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4080806518640689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *