Tiền trợ giúp các gia đình có con nhỏ khởi sự gửi về nhà từ ngày 15 Tháng Bảy

Tiền trợ giúp các gia đình có con nhỏ khởi sự gửi về nhà từ ngày 15 Tháng Bảy

WILMINGTON, Delaware (NV) – Chính phủ Biden hôm Thứ Hai, 17 Tháng Năm, nói rằng khoảng 39 triệu gia đình Mỹ sẽ bắt đầu nhận được tiền trợ giúp hàng tháng cho con nhỏ, khởi sự từ ngày 15 Tháng Bảy này.

Theo bản tin của NBC News, số tiền này là một phần của kế hoạch American Rescue Plan, dự trù sẽ giúp giảm mạnh tình trạng đói nghèo của trẻ nhỏ, các giới chức chính phủ Biden cho biết.

Gia đình Mỹ có con nhỏ sẽ sớm nhận được tiền trợ giúp hàng tháng. (Hình: AP Photo/Jae Hong, File)

Đây cũng là lần đầu tiên mà số tiền này, trước đây vẫn được bồi hoàn khi các gia đình trả thuế mỗi năm, được gửi về nhà hàng tháng. Vì số tiền trả trước này được gửi ra từ nửa năm cuối, các gia đình liên hệ sẽ được trừ thuế cho nửa năm đầu.

Khoảng 80% các gia đình hội đủ điều kiện để được trợ giúp hiện đã có trương mục ngân hàng để sẵn sàng nhận tiền trực tiếp, và không cần phải làm gì. Số 20% còn lại sẽ nhận được tiền qua chi phiếu hay thẻ nạp tiền.

Kế hoạch trợ giúp người dân Mỹ chống ảnh hưởng của COVID-19, trị giá $1.9 ngàn tỷ, của chính phủ Biden đã được Thượng Viện thông qua hồi Tháng Ba, nâng trị giá bồi hoàn tiền thuế cho chi phí nuôi con nhỏ, cho mùa thuế năm 2021, gia tăng số tiền tối đa mỗi gia đình có thể nhận được cho mỗi đứa nhỏ từ $2,000 lên tới $3,600.

Khởi sự từ Tháng Bảy, các gia đình sẽ nhận được tiền hàng tháng, tối đa là $300 cho mỗi đứa nhỏ dưới 6 tuổi và tối đa là $250 cho mỗi đứa nhỏ từ 6 tuổi cho tới 18 tuổi. Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận được tiền vào ngày 15 mỗi tháng, trừ khi ngày đó là ngày cuối tuần hay ngày lễ.

Theo sở thuế IRS, số tiền trợ giúp này sẽ giảm dần cho các gia đình có hai vợ chồng khai thuế chung với mức lợi tức lên tới hơn $150,000, cùng những người góa vợ hay góa chồng; $112,500 cho những người chủ gia đình (head of household); và $75,000 cho những người trả thuế khác.

Trong cuộc điện đàm với các ký giả tối ngày Chủ Nhật, các giới chức cao cấp chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi sang cấp tiền hàng tháng, thay vì đợi đến cuối năm, sẽ giúp cho các gia đình chuẩn bị ngân sách chi tiêu của họ tốt hơn.

Các giới chức này cũng nói rằng chính phủ đang cố gắng để giản dị hóa việc gửi tiền, sau khi có kinh nghiệm từ các lần gửi tiền trợ giúp tài chánh trước đây.

Tổng Thống Joe Biden hiện kêu gọi gia hạn việc tăng tiền bồi hoàn thuế cho chi phí nuôi con trong kế hoạch American Rescue Plan cho tới năm 2025.

Ông Biden nói quốc hội Mỹ phải thông qua kế hoạch trợ giúp gia đình Mỹ, có tên American Families Plan, để bảo đảm rằng các gia đình lao động Mỹ có sự trợ giúp trong những năm tới. (V.Giang)

 

—————

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *