TIN VUI CUỐI NGÀY Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn 1700 …

[ad_1]

🥰 TIN VUI CUỐI NGÀY ❤️
Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn
1700 bệnh nhân F0.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4090319644356043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *