TIN VUI Úc cam kết viện trợ 40 triệu AUD (gần 30 triệu USD) và hỗ trợ 1,5 triệ…

[ad_1]

🔥TIN VUI 🔥
Úc cam kết viện trợ 40 triệu AUD (gần 30 triệu USD) và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4068959816492026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *