Tình hình Covid-19 hôm nay 12.7: Ca nhiễm vẫn tăng, TP.HCM điều chỉnh việc thực …

[ad_1]

Tình hình Covid-19 hôm nay 12.7: Ca nhiễm vẫn tăng, TP.HCM điều chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 16.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4066394450081896

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *