TLNSG Xin phép được cám ơn và tổng hợp Các Bếp Cơm & CLB Từ Thiện hỗ…

[ad_1]

TLNSG Xin phép được cám ơn và tổng hợp Các Bếp Cơm & CLB Từ Thiện hỗ trợ người dân mùa dịch ❤️ # Bếp Cơm Mãn Tự , địa chỉ 201 nguyễn Thị Minh khai quận 1 Trưởng Nhóm :
https://www.facebook.com/thainhatchuong # Bếp Cơm Xích Lô , địa chỉ 147 Trần Hưng Đạo, P…. More

Nhat Dang Chau, profile picture
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4049497588438249

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *