Tổ chức xe bán hàng lưu động vào từng ngõ hẻm, nơi khó khăn về hàng hóa để phục …

[ad_1]

Tổ chức xe bán hàng lưu động vào từng ngõ hẻm, nơi khó khăn về hàng hóa để phục vụ kịp thời người dân Sài Gòn
(Thông tin chính phủ)

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4064099063644768

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *