Tối Cao Pháp Viện bác bỏ luật kiểm soát nơi phá thai của Louisiana

WASHINGTON, DC (AP) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, có phán quyết bác bỏ luật của tiểu bang Louisiana nhằm có thêm kiểm soát ở nơi phá thai, tái xác nhận quyền phá thai, trong lúc có phản ứng chống đối mạnh mẽ từ các thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ.

Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Mỹ John Roberts đã đứng về phía bốn thẩm phán cấp tiến trong phán quyết này, theo đó nói rằng luật đòi hỏi các bác sĩ thực hiện các ca phá thai phải có được quyền nhận bệnh nhân (admitting privileges) tại các bệnh viện lân cận, là sự vi phạm quyền được phá thai, vốn đã được đưa ra trong phán quyết lịch sử Roe v. Wade năm 1973.

Quyền nhận bệnh nhân tại bệnh viện (admitting privileges), là quyền một bệnh viện cấp cho bác sĩ để có thể đưa bệnh nhân đến để điều trị. Bác sĩ sau đó có thể tới bệnh viện để phối hợp việc chữa trị, yêu cầu có các cuộc thử nghiệm, cho thuốc, hoặc có các cuộc giải phẫu. Việc có được quyền này là tiến trình đòi hỏi thời gian và bác sĩ cũng phải đáp ứng được một số điều kiện từ phía bệnh viện.

Điểm bất ngờ trong phán quyết lần này là trong hai vụ xử trước, có liên hệ đến vấn đề phá thai, Thẩm Phán Roberts đã nghiêng về phía đưa ra giới hạn phá thai.

Luật vừa đưa ra thời gian gần đây ở Louisiana cũng coi như giống hệt như một luật ở Texas, vốn bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ năm 2016.

“Kết quả phán quyết trong vụ này dựa trên phán quyết của tòa đưa ra bốn năm trước, theo  đó hủy một luật hầu như tương tự ở Texas,” theo Thẩm Phán Roberts.

Trong phiên xử trước đây, một chánh án ở Louisiana nói rằng luật của tiểu bang không cung cấp ích lợi y tế gì cho phụ nữ và chỉ để còn có một nơi phá thai duy nhất ở tiểu bang Louisiana là tại thành phố New  Orleans. Điều này này sẽ tạo nhiều khó khăn cho phụ nữ khi muốn phá thai, và là sự vi hiến, theo phán quyết này.

Tòa Kháng Án ở New Orleans bác bỏ phán quyết nói trên và duy trì luật năm 2018, nói rằng các bác sĩ đã không chịu bỏ thời giờ để có được mối quan hệ với bệnh viện và được cho quyền nhận bệnh nhân vào các bệnh viện. Phía đưa ra luật nói rằng việc bác sĩ có được quyền này sẽ giúp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, cũng như giúp có sự liên tục trong việc chăm sóc.

Các dưỡng đường phá thai nộp đơn kiện lên Tối Cao Pháp Viện, yêu cầu luật bị ngưng thi hành trong khi các thẩm phán xem xét về đạo luật này.

Hồi đầu năm ngoái, Thẩm Phán Roberts đứng về phía cấp tiến để chấp thuận yêu cầu này. (V.Giang)

 

—————

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *