TP. HCM ƯU TIÊN TIÊM VACCINE ĐỢT 5 CHO ĐỐI TƯỢNG TRÊN 65 TUỔI, NGƯỜI CÓ BỆNH…

[ad_1]

✨✨✨

TP. HCM ƯU TIÊN TIÊM VACCINE ĐỢT 5 CHO ĐỐI TƯỢNG TRÊN 65 TUỔI, NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4094842943903713

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *