Từ 1 Tháng Mười, nộp đơn thường trú nhân hoặc tị nạn phải chích ngừa COVID-19

  • by

Luật Di trú Hoa Kỳ là một luật rất phức tạp, nên theo yêu cầu của đa số độc giả cần am hiểu và hiểu biết về luật này, nhật báo Người Việt kính mời Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương thuộc Nhóm Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu .com, phụ trách chuyên mục “Tìm hiểu Luật Di trú”, đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Quận Cam, California, được Luật Sư Tiểu Bang California công nhận về chuyên môn trong Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 235 luật sư có bằng cấp chuyên môn về Luật Di trú, trong số đó có Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di trú Hoa Kỳ (INS). Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Những người xin tị nạn hoặc xin thay đổi tình trạng nhập cư thành thường trú nhân phải có vắc-xin COVID-19 và cung cấp tài liệu tiêm chủng. (Hình minh họa: Mvezo Karamchand Hay / Pixabay)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, USCIS và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ yêu cầu tất cả những người nộp đơn xin tị nạn hoặc nộp đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư thành thường trú nhân (Điều chỉnh Tình trạng). ) phải được chủng ngừa COVID-19, với một số trường hợp ngoại lệ.

Những người nộp đơn được kiểm tra y tế vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, phải hoàn thành loạt tiêm chủng COVID-19 và cung cấp tài liệu tiêm chủng. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ ai điền vào mẫu I-693, tức là mẫu báo cáo khám sức khỏe và hồ sơ chủng ngừa. Nếu Mẫu I-693 đã được hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 và vẫn còn hiệu lực, thì vắc xin COVID-19 sẽ không được yêu cầu.

Bác sĩ y tế nhập cư phải khám sức khỏe và xác nhận tài liệu của người nộp đơn rằng họ đã nhận được tất cả các liều vắc-xin COVID-19 thích hợp. Việc xem xét thích hợp tài liệu tiêm chủng sẽ ở dạng hồ sơ tiêm chủng, bản sao các biểu đồ y tế với các mục từ bác sĩ hoặc chuyên viên chăm sóc sức khỏe thích hợp. Các liều vắc xin tự báo cáo mà không có tài liệu bằng văn bản sẽ không được chấp nhận. Mẫu đơn I-693 phải được hoàn thành bởi một bác sĩ y tế đối với hồ sơ nhập cư và ghi lại công thức COVID-19 và số liều đã cho.

Ngoại lệ: Miễn trừ dành cho những người nộp đơn quá trẻ để nhận vắc-xin, có chống chỉ định về y tế đối với vắc-xin, hoặc những người không được tiếp cận với một trong những loại vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt của quốc gia của họ. Nếu người nộp đơn ít hơn giới hạn tuổi thấp nhất đối với các công thức đang được sử dụng (dưới 12 tuổi tại thời điểm này), thì sự từ bỏ chung này phải được lập thành văn bản. Ngoài ra, các cá nhân có thể nộp đơn từ bỏ cá nhân dựa trên niềm tin tôn giáo hoặc đạo đức với USCIS.

USCIS nhắc nhở trong phần “Yêu cầu về Bằng chứng Kiểm tra COVID-19 Âm tính hoặc Phục hồi từ COVID-19 Đối với Tất cả Hành khách bay đến Hoa Kỳ”, tất cả hành khách bay đến Hoa Kỳ, bao gồm cả đương đơn tị nạn hoặc nhập cư, phải xuất trình COVID âm tính- 19 bài kiểm tra thu được trong vòng ba ngày kể từ ngày khởi hành hoặc tài liệu về quá trình phục hồi COVID-19 trong ba tháng, trước khi lên chuyến bay đến Hoa Kỳ. [qd]

Bản tin Visa

Theo yêu cầu của độc giả, sau đây là bảng thông tin thị thực cho tháng 9 năm 2021.

Ưu tiên 1 – ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 12 năm 2014, có nghĩa là ưu tiên dành cho những người con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – ngày ưu tiên hiện tại, có nghĩa là ưu tiên dành cho vợ / chồng hoặc con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Priority 2B – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2015, tức là ưu tiên dành cho con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 11 năm 2008, có nghĩa là ưu tiên dành cho con cái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 3 năm 2007, có nghĩa là ưu tiên dành cho anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ.

Bạn có thể theo dõi bảng thông tin thị thực hàng tháng của riêng mình tại trang web của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại: www.nguyenluu.com

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật sư Lưu Trọng Cẩm Thượng của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *