Tuy không phải ở Sài Gòn nhưng vì mức độ nghiêm trọng phải đăng để thông báo mọi…

[ad_1]

Tuy không phải ở Sài Gòn nhưng vì mức độ nghiêm trọng phải đăng để thông báo mọi người cảnh giác 😐 🔥 “ĐÓNG BĂNG” TẤT CẢ CÁC KHU NHÀ Ở CỦA CÔNG NHÂN CÓ LIÊN QUAN; SỐ CA ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ NHỜ TỔNG LỰC TĂNG TỐC XÉT NGHIỆM —
🏃 Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang,… More

May be an image of text that says 'HƠN 300 CÃNG NHÂN Ở BẮC GIANG DƯƠNG TÍNH, BỘ Y TẾ HỌP KHẨN facebook.com/thongtinchinhphu'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3931222213599121

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *