– UBND: HỌC SINH NGHỈ TỪ NGÀY 10 – ĐẠI HỌC: ĐANG CÂN NHẮC… – SINH VIÊN: ĐỂ Đ…

[ad_1]

– UBND: HỌC SINH NGHỈ TỪ NGÀY 10
– ĐẠI HỌC: ĐANG CÂN NHẮC…

– SINH VIÊN: ĐỂ ĐÓ TỤI MÌNH TỰ GIÁC
– PHỤ HUYNH: CÓ HỌP PHỤ HUYNH ONLINE KHÔNG MỌI NGƯỜI?

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3875878205800189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *