UBND TPHCM yêu cầu từ 18h 30/4/2021 tạm ngừng hoạt động bar, karaoke, vũ trường …

[ad_1]

UBND TPHCM yêu cầu từ 18h 30/4/2021 tạm ngừng hoạt động bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn cho tới khi có thông báo mới.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3856379511083392

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *