TÌM HIỂU HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

Hình chóp là gì? Hình chóp là một trong những hình học không gian được học sớm trong chương trình toán học từ cấp 2. Tuy nhiên, do đây là kiến thức mới nên nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ về hình chóp. Bài viết này của viethaingoai sẽ tổng hợp định nghĩa, tính chất, công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích của hình chóp cùng với các dạng bài tập liên quan để các bạn học sinh có thể hiểu và thực hành giải bài tập một cách hiệu quả.

hinh-chop-la-gi
Hình ảnh công trình Kim tự tháp Ai Cập có hình chóp tam giác

Hình chóp là gì?

Định nghĩa của hình chóp

Hình chóp là gì?. Hình chóp là một hình không gian có mặt đáy là một đa giác lồi và các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh được gọi là đỉnh của hình chóp.

Hình chóp có nhiều dạng khác nhau, tên gọi của hình chóp được xác định dựa trên hình dạng của mặt đáy. Ví dụ, hình chóp tam giác có mặt đáy là một hình tam giác, hình chóp tứ giác có mặt đáy là một hình tứ giác. Trong trường hợp mặt đáy là một hình đặc biệt như tam giác đều hoặc tứ giác đều, ta gọi đó là hình chóp đều.

hinh-chop-la-gi
Hình ảnh minh họa

Tính chất của hình chóp

 • Đường cao của hình chóp là đường thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với mặt đáy của hình chóp đó.
 • Tên gọi của hình chóp được dựa trên hình dạng của mặt đáy, ví dụ: hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác.
 • Nếu các cạnh bên của hình chóp tạo với mặt đáy các góc bằng nhau hoặc các cạnh bên bằng nhau, thì đường cao cũng là đường trung tuyến của mặt đáy.
 • Nếu các mặt bên của hình chóp tạo với mặt đáy các góc bằng nhau hoặc các đường cao của các mặt bên xuất phát từ cùng một đỉnh, thì đường cao cũng là đường trung trực của mặt đáy.
 • Nếu các mặt bên hoặc mặt chéo của hình chóp vuông góc với mặt đáy, thì đường cao của hình chóp cũng là đường cao của mặt bên hoặc mặt chéo đó.

Các dạng hình chóp thường gặp

Hình chóp tam giác đều

*Định nghĩa

Hình chóp tam giác đều là một hình chóp có mặt đáy là một hình tam giác đều, và các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

hinh-chop-la-gi
Hình ảnh minh họa

*Tính chất của hình tam giác đều

 • Một hình chóp tam giác đều bất kỳ luôn có 3 mặt phẳng đối xứng.
 • Hình chóp có mặt đáy là tam giác đều.
 • Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau.
 • Tất cả các mặt bên của hình chóp là những tam giác cân bằng nhau.
 • Đường cao chúng tâm của mặt đáy giống nhau (tâm đáy là trọng tâm của tam giác đáy).
 • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều có cùng độ lớn.
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều có cùng độ lớn.

Hình chóp tứ giác đều

*Định nghĩa

Hình chóp tứ giác đều là một hình chóp có mặt đáy là một hình vuông, và 4 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

hinh-chop-la-gi
Hình ảnh hình chóp tứ giác đều SABCD

*Tính chất

 • Hình chóp có mặt đáy là hình vuông.
 • Tất cả các cạnh bên của hình chóp bằng nhau.
 • Tất cả các mặt bên của hình chóp là tam giác cân bằng nhau.
 • Đường cao chúng tâm của mặt đáy giống nhau (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo).
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều có cùng độ lớn.
 • Hình chóp tứ giác có tổng cộng 8 cạnh.

Hình chóp cụt đều

*Định nghĩa

Hình chóp cụt đều là một hình chóp đều bị cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt đáy. Phần của hình chóp nằm giữa mặt phẳng cắt đó và mặt đáy của hình chóp được gọi là hình chóp cụt đều.

hinh-chop-la-gi
Hình ảnh hình chóp cụt đều ABCD.A’B’C’D’

*Tính chất

Các mặt bên của hình chóp cụt đều là các hình thang cân.

Công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích hình chóp

Công thức tính chu vi hình chóp (Đối với hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

Chu vi hình chóp được tính bằng tổng của chu vi mặt đáy và chu vi các mặt bên.

Công thức

P = P đáy + P các mặt bên

Trong đó:

 • P đáy là chu vi mặt đáy
 • P các mặt bên là chu vi các mặt bên

Công thức tính diện tích hình chóp đều (Đối với hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

Diện tích hình chóp bao gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

+Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình chóp đều được tính bằng tích của nửa chu vi đáy với độ dài đoạn vuông góc từ đỉnh đến mặt đáy.

Công thức

Sxq = 1/2Pd

Trong đó:

 • P là nửa chu vi đáy
 • d là độ dài đoạn vuông góc từ đỉnh đến mặt đáy

+ Diện tích toàn phần của hình chóp:

Diện tích toàn phần của hình chóp được tính bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy.

Stp = Sxq + Sđáy

Để tính toán diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp, ta cần biết độ dài đoạn vuông góc từ đỉnh đến mặt đáy và diện tích mặt đáy.

Thể tích hình chóp (Đối với hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

Công thức

V = 1/3Sđáyh

Trong đó:

 • S là diện tích mặt đáy
 • h là chiều cao

Thể tích hình chóp tam giác đều

Công thức tính thể tích hình chóp tam giác đều tương tự như công thức tính thể tích hình chóp tứ giác đều:

V = 1/3Sđáyh

Trong đó:

 • S là diện tích mặt đáy
 • h là chiều cao

Thể tích hình chóp cụt (4 cạnh)

Hình chóp ABCD.A’B’C’D’ là một hình chóp cụt (4 cạnh)

Công thức

Trong đó:

 • B’B lần lượt là diện tích mặt đáy nhỏ và mặt đáy lớn của hình chóp cụt đều.
 • h là chiều cao (khoảng cách giữa hai mặt đáy).

FAQ: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

1. Hình chóp có những loại nào?

Trong hình học không gian, có nhiều loại hình chóp như chóp đều, chóp vuông, chóp hình tháp, chóp cụt và nhiều loại khác. Các loại này khác nhau về đặc điểm và tính chất của chúng.

2. Ưu điểm và ứng dụng của hình chóp trong thực tế là gì?

Hình chóp có ứng dụng rộng rãi trong thực tế, như trong kiến trúc, những công trình như các nhà thờ, cột cờ thường có hình dạng chóp. Hình chóp cũng được sử dụng để tính toán diện tích bề mặt và thể tích của các vật thể không gian trong các ngành kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng.

3. Làm thế nào để tính diện tích bề mặt và thể tích của một hình chóp?

Để tính diện tích bề mặt của hình chóp, ta cần tính tổng diện tích các mặt của đáy và các mặt bên của chóp. Đối với thể tích, công thức tính là Thể tích = (Diện tích đáy * Chiều cao) / 3. Tùy theo dạng hình chóp mà sẽ có các công thức cụ thể.

KẾT BÀI:

Qua bài viết này các bạn cũng đã hiểu được “Hình chóp là gì?”, hy vọng các bạn đã nắm rõ được về định nghĩa, tính chất, cách tính chu vi, diện tích và thể tích của hình chóp cũng như điểm mấu chốt để giải quyết các bài tập liên quan.

Related Posts