Electron hóa trị là gì? Cách tìm hiểu về hóa trị của các nguyên tử?

Khi học môn hóa học, bạn đã bao giờ tự hỏi Electron hóa trị là gì chưa? Nó là số e- tham gia trong quá trình liên kết hóa học của một nguyên tử. Để xác định hóa trị của các nguyên tố, ta phải xem xét vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. Điều này cho phép xác định sự tương tác giữa các nguyên tử và dự đoán tính chất hóa học của chúng. Với một số thông tin nhỏ, mình sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề thắc mắc qua bài viết của viethaingoai nhé!

Electron hóa trị là gì?

Electron hóa trị (hay còn gọi là electron ngoài cùng) là những electron ở các orbital ngoài cùng và có thể tham gia vào các liên kết hóa học của nguyên tử. Electron hóa trị của các nguyên tố nhóm chính thường nằm ở lớp ngoài cùng, trong khi các nguyên tố nhóm phụ (hoặc kim loại chuyển tiếp) có electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng và lớp d kế cận. Dựa vào kiến thức mình từng học đã giải đáp khái niệm Electron hóa trị là gì đến với những bạn chuẩn bị bắt đầu tìm hiểu môn học này.

electron-hoa-tri-la-gi
Electron hóa trị là gì?

Sau khi đi sâu tìm hiểu khái niệm Electron hóa trị là gì. Ngay bây giờ, mình sẽ nói về tầm quan trọng của nó. Bởi vì nó đóng vai trò quan trọng không hề nhỏ trong hầu hết các phản ứng hóa học vì chúng có năng lượng nhiều hơn các electron trong các quỹ đạo bên trong. Electron hóa trị của nguyên tố có thể tham gia vào các liên kết hóa học, nhưng cũng có thể không. Ngoài ra, Số electron hóa trị là gì? Số electron hóa trị của một nguyên tố cho biết số lượng electron tối đa có thể tham gia vào các liên kết của nguyên tử đó.

Đặc điểm nổi bật của electron hóa trị 

electron-hoa-tri-la-gi

Để nhận biết đặc điểm của Electron hóa trị là gì? Cùng mình tìm hiểu dưới đây như sau:

 

 • Electron hóa trị tham gia vào các liên kết hóa học và các phản ứng của nguyên tử. Chúng chiếm các orbital trong nguyên tử.
 • Số lượng electron hóa trị có thể xác định dựa trên bảng tuần hoàn hóa học, chúng bằng với số nhóm của nguyên tố đó. Nguyên tử ổn định nhất khi có lớp vỏ hóa trị chứa đầy electron.
 • Electron hóa trị của các nguyên tố nhóm chính chỉ tồn tại ở lớp electron ngoài cùng.
 • Electron hóa trị của kim loại chuyển tiếp có thể tồn tại ở lớp vỏ bên trong.
 • Nguyên tử sẽ trở nên ít hoặc không tham gia vào các phản ứng hóa học khác nếu đã đạt đủ số electron hóa trị.
 • Electron hóa trị có khả năng tiếp nhận hoặc tỏa ra năng lượng dưới hình thức ánh sáng.
 • Electron hóa trị giúp xác định khả năng dẫn điện của nguyên tố, tùy thuộc vào tính chất này mà nguyên tố có thể là kim loại hoặc phi kim.

Cách xác định Electron hóa trị

Về cách xác định Electron hóa trị là gì, bạn cần nên biết một số thông tin minh đề cập như sau:

 • Để xác định số electron hóa trị, ta cần biết cấu trúc electron của nguyên tố hóa học. Dựa trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ta có thể tìm hiểu và xác định số electron hóa trị của một nguyên tố.
 • Bảng tuần hoàn Hóa học Mendeleev chia nguyên tố thành 18 cột (hay nhóm). Mỗi cột như IA, IIA, IIIA,… hoặc IB, IIB, IIIB,… đại diện cho một nhóm.
 • Số electron hóa trị của một nguyên tố bằng số nhóm của nó. Các nguyên tố trong cùng một cột, cùng một nhóm có cùng số electron hóa trị.
electron-hoa-tri-la-gi
Cách xác định Electron hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm A có số electron hóa trị bằng số electron ở lớp ngoài cùng. 
 • Các nguyên tố thuộc nhóm B có số electron hóa trị hoặc nằm ở lớp ngoài cùng, hoặc sát lớp ngoài cùng (nếu lớp này chưa bão hòa). 
electron-hoa-tri-la-gi
Cách xác định electron hóa trị qua bảng tuần hoàn.

Ví dụ:

 • Các nguyên tố thuộc nhóm IA có 1 electron hóa trị
 • Các nguyên tố trong nhóm IIA có tổng cộng 2 electron trên vỏ điện tử được sử dụng trong các phản ứng hóa học.
 • Trong khi đó, nhóm IIIA bao gồm các nguyên tố có tổng cộng 3 electron trên vỏ điện tử, tạo điều kiện cho việc tham gia các quá trình hóa học.
 • Với tổng cộng 4 electron trên vỏ điện tử, các nguyên tố trong nhóm IVA có khả năng tạo ra các phản ứng hóa học.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VA có 5 electron hóa trị
 • Các nguyên tố trong nhóm VIA sở hữu tổng cộng 6 electron trên vỏ điện tử, góp phần quan trọng trong các quá trình hóa học.
 • Trong nhóm VIIA, các nguyên tố tương ứng có tổng cộng 7 electron hóa trị, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các phản ứng hóa học.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA có 8 electron hóa trị

Ví dụ: Xác định số electron hóa trị của Crom. S và Cr đều thuộc nhóm VI, nên số electron hóa trị tối đa là 6. Chi tiết như sau:

 • – S là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Trong vỏ electron ngoài cùng, có tổng cộng 6 electron hóa trị, được phân bố trong lớp 3s2 và lớp 3p4.
 • – Cr có cấu trúc electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. Số electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng và sát lớp này là 3d5 4s1.

Một số điều cần lưu ý về electron hóa trị

electron-hoa-tri-la-gi

Một số điều bạn cần lưu ý khi áp dụng Electron hóa trị là gì như sau:

 • Hóa trị của nguyên tố là số liên kết hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo thành trong phân tử. Hóa trị đại diện cho khả năng của nguyên tử nguyên tố hình thành các liên kết hóa học (trong các phân tử và hợp chất khác nhau).
 • Không thể xác định hóa trị của nguyên tố dựa trên bảng tuần hoàn, mà phải hiểu cấu trúc phân tử của chất để xác định hóa trị của các nguyên tử trong đó.
 • Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng biết cấu trúc phân tử của một chất. Vì vậy, các nhà khoa học đã đưa ra khái niệm hóa trị giả định, còn gọi là số oxy hóa, để xác định hóa trị tương đối của nguyên tử.
 • Có mối quan hệ chặt chẽ giữa số oxi hóa và số electron hóa trị. Số oxy hóa cao nhất của một nguyên tố bằng số electron hóa trị của nó.

electron-hoa-tri-la-gi

Tóm lại, mình đã tổng hợp về các thông tin Electron hóa trị là gì? Đây là một khái niệm vô cùng quan trọng trong lĩnh vực của hóa học. Nó giúp chúng ta hiểu được cấu trúc và tính chất hóa học của các nguyên tố và hợp chất. Bằng cách xác định hóa trị, chúng ta có thể dự đoán được các phản ứng hóa học có thể xảy ra, tạo ra những hợp chất mới và ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiểu rõ về electron hóa trị là gì được xem như là một bước quan trọng trong việc nghiên cứu và ứng dụng hóa học. Nó cung cấp thông tin về tính chất liên kết và tương tác giữa các nguyên tử, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và tổng hợp các hợp chất mới có tính chất đặc biệt

Kết luận

Qua bài viết trên viethaingoai, mình đã tìm hiểu về cách xác định hóa trị của các nguyên tố dựa trên vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. Bạn biết rằng hóa trị của nguyên tử kim loại thể hiện việc chúng cần bổ sung electron để đạt được cấu hình bền nhất, trong khi hóa trị của nguyên tử phi kim thể hiện việc chúng có electron dư. Hy vọng rằng thông tin đã chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về electron hóa trị là gì và ứng dụng của nó trong lĩnh vực hóa học.

Related Posts