admin

Breaking News: TT Trump qua mặt Quốc Hội, gia hạn tài trợ thất nghiệp và ngừng thuế sổ lương

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: AP Photo/Susan Walsh) BEDMINSTER, New Jersey (AP) – Vượt quá thẩm quyền hành pháp, Tổng Thống Donald Trump vừa ký bốn sắc lệnh hành pháp liên quan đến những biện… Read More »Breaking News: TT Trump qua mặt Quốc Hội, gia hạn tài trợ thất nghiệp và ngừng thuế sổ lương