July 14, 2020

Hội Đồng Giáo Dục Orange County đề nghị mở trường không cần khẩu trang hay giữ khoảng cách

Một lớp học không học sinh trong thời dịch COVID-19. ( Hình: Justin Sullivan/Getty Images) SANTA ANA, Calfornia (NV) – Hội Đồng Giáo Dục Orange County triệu tập một cuộc họp ngày Thứ Hai, 13… Read More »Hội Đồng Giáo Dục Orange County đề nghị mở trường không cần khẩu trang hay giữ khoảng cách