July 27, 2020

Một số tiểu bang Mỹ khuyến cáo cẩn thận việc hạt giống Trung Quốc tự nhiên gửi tới nhà

Hạt giống Trung Quốc tự nhiên gửi tới nhà ở tiểu bang Washington. (Hình: Bộ Nông Nghiệp Washington) WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức chính quyền tại một số tiểu bang Mỹ nói rằng người… Read More »Một số tiểu bang Mỹ khuyến cáo cẩn thận việc hạt giống Trung Quốc tự nhiên gửi tới nhà