October 12, 2020

Vợ phó thống đốc Pennsylvania đi chợ, bị kẻ lạ mắng chửi bằng lời lẽ kỳ thị chủng tộc

Vợ phó thống đốc Pennsylvania đi chợ, bị kẻ lạ mắng chửi bằng lời lẽ kỳ thị chủng tộc Oct 12, 2020 BRADDOCK, Pennsylvania (NV) – Vợ phó thống đốc tiểu bang Pennsylvania hôm Chủ… Read More »Vợ phó thống đốc Pennsylvania đi chợ, bị kẻ lạ mắng chửi bằng lời lẽ kỳ thị chủng tộc