October 24, 2020

Thời tiết dễ gây cháy rừng khắp California suốt cuối tuần này, gió Santa Ana có thể mạnh nhất trong mùa

Thời tiết dễ gây cháy rừng khắp California suốt cuối tuần này, gió Santa Ana có thể mạnh nhất trong mùa Oct 24, 2020 LOS ANGELES, California (NV) – Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS)… Read More »Thời tiết dễ gây cháy rừng khắp California suốt cuối tuần này, gió Santa Ana có thể mạnh nhất trong mùa