March 7, 2021

Người biểu tình đốt khẩu trang ở thủ phủ Idaho, phản đối biện pháp giới hạn thời dịch COVID-19

Người biểu tình đốt khẩu trang ở thủ phủ Idaho, phản đối biện pháp giới hạn thời dịch COVID-19 Mar 7, 2021 BOISE, Idaho (AP) — Ít nhất 100 người đã kéo đến trước tòa… Read More »Người biểu tình đốt khẩu trang ở thủ phủ Idaho, phản đối biện pháp giới hạn thời dịch COVID-19