April 22, 2021

Cảnh sát bảo vệ Quốc Hội được lệnh ‘chỉ để ý kẻ chống Trump’ trong bạo loạn 6 Tháng Giêng

Cảnh sát bảo vệ Quốc Hội được lệnh ‘chỉ để ý kẻ chống Trump’ trong bạo loạn 6 Tháng Giêng Apr 22, 2021 cập nhật lần cuối Apr 22, 2021 WASHINGTON, DC (NV) – Một… Read More »Cảnh sát bảo vệ Quốc Hội được lệnh ‘chỉ để ý kẻ chống Trump’ trong bạo loạn 6 Tháng Giêng