August 11, 2021

HT Thích Chơn Thành được suy tôn thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Vân Lan / Tiếng Việt GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa thượng Thích Chơn Thành vừa được suy tôn là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thế giới (GHPGVNTTG)… Read More »HT Thích Chơn Thành được suy tôn thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới