September 10, 2021

Ho do dị ứng

  • by

Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng Nếu ho chỉ xảy ra vào một mùa thì đến cuối mùa bệnh sẽ tái phát trở lại, với các biểu hiện như ách (hắt hơi), sổ mũi, nghẹt mũi,… Read More »Ho do dị ứng