836.000 liều vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm ở TP.HCM trong 5-7 ngày tới <3 :D

[ad_1]

836.000 liều vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm ở TP.HCM trong 5-7 ngày tới <3 😀

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3998337266887615

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *