Chào một buổi sáng Chủ nhật thật “chong chẻo” Chim said: Ảnh: ST #toilanguois…

[ad_1]

Chào một buổi sáng Chủ nhật thật “chong chẻo” ☺️😬❤️
Chim said: Ảnh: ST
#toilanguoisaigon

May be an image of sky, monument and text that says '"Đường phố vắng vẻ Nhớ cảm giác ÎA trên đầu người ta ghê" chim'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3984876041567071

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *