Dân California có thể xin trợ cấp thuê nhà thời COVID-19

Dân California có thể xin trợ cấp thuê nhà thời COVID-19

SACRAMENTO, California (NV) – California đang có chương trình trợ giúp người thuê nhà trong thời đại dịch COVID-19, cung cấp hỗ trợ tài chính miễn phí cho các gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập chi trả tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán, thông cáo báo chí của tiểu bang đưa ra hôm Thứ Ba, 11 Tháng Năm, cho biết.

Người thuê nhà đủ điều kiện theo thu nhập có thể ghi danh để nhận trợ giúp trả tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ tiện ích, cho cả hóa đơn đã quá hạn và trong tương lai, miễn là họ đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định.

Người thuê nhà ở California có thể rơi vào tình trạng vô gia cư hoặc bất ổn về nhà ở là một trong những tiêu chuẩn đủ điều kiện ghi danh xin trợ cấp thuê nhà thời COVID-19. (Hình minh họa: AP Photo/Jae C. Hong)

Người thuê nhà và chủ cho thuê nhà có thể xem liệu mình có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không bằng cách truy cập vào trang web HousingIsKey.com hoặc gọi số điện thoại 833-430-2122. 

Chi tiết chương trình

Người thuê nhà ở California đáp ứng các tiêu chuẩn sau có thể đủ điều kiện ghi danh:

1-Đã đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập gia đình, phát sinh những chi phí đáng kể, hoặc gặp khó khăn tài chính khác vì đại dịch COVID-19.

2-Có thể rơi vào tình trạng vô gia cư hoặc bất ổn về nhà ở, bao gồm:

-Hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc thông báo tiền thuê nhà quá hạn thanh toán hoặc nhận thông báo trục xuất.

-Điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh.

-Có bất kỳ bằng chứng nào khác về các điều nêu trên, theo quy định của chương trình.

3-Có thu nhập gia đình không quá 80% thu nhập trung bình trong khu vực.

Chủ nhà cho thuê tham gia chương trình sẽ đủ điều kiện nhận 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán trong thời gian từ ngày 1 Tháng Tư, 2020, đến ngày 31 Tháng Ba, 2021, nếu người thuê nhà của họ đủ điều kiện về mặt thu nhập và nếu họ đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà còn lại.

Người thuê nhà đủ điều kiện về mặt thu nhập mà chủ cho thuê nhà chọn không tham gia chương trình có thể tự ghi danh và nhận 25% tiền thuê nhà chưa thanh toán, tính ngược từ ngày 1 Tháng Tư, 2020, đến ngày 31 Tháng Ba, 2021. Người thuê nhà cũng được hỗ trợ tài chính để trả tiền thuê nhà trong tương lai, lên đến 25% số tiền hàng tháng mà họ phải trả. Hai chương trình hỗ trợ này có thể giúp người dân California có chỗ ở ổn định sau khi các biện pháp bảo vệ trục xuất của tiểu bang hết hạn vào ngày 30 Tháng Sáu, 2021.

Hỗ trợ tài chính bổ sung được cung cấp thông qua chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California cũng bao gồm hỗ trợ chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích quá hạn thanh toán, tính ngược từ ngày 1 Tháng Tư, 2020, đến ngày 31 Tháng Tư, 2021, cũng như hỗ trợ chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích trong tương lai, với số tiền lên tới 100% hóa đơn, nhưng thời gian trợ cấp chỉ giới hạn trong vòng 12 tháng. 

Trang web HousingIsKey.com của chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California, hoặc gọi điện thoại đến tổng đài qua số 833-430-2122. (Hình chụp màn hình HousingIsKey)

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?

Để kiểm tra xem mình có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, xin xem lại các giấy tờ ghi danh bắt buộc và bắt đầu ghi danh, và vào trang web HousingIsKey.com để biết thêm chi tiết.

Cần có tất cả thông tin xác minh để đơn ghi danh được tiếp nhận. Khi đơn ghi danh được tiếp nhận, cả chủ cho thuê nhà và người thuê nhà sẽ được thông báo về tình trạng của đơn ghi danh và các bước tiếp theo. 

Hỗ trợ ghi danh và hỗ trợ ngôn ngữ

Người dân California cần hỗ trợ về ngôn ngữ hoặc hỗ trợ điền đơn ghi danh nên lấy hẹn với tổ chức đối tác địa phương gần nơi mình cư ngụ, bằng cách gọi điện thoại số 833-687-0967.

Có thể tìm thấy danh sách liệt kê đầy đủ các đối tác cộng đồng địa phương, các dịch vụ được cung cấp và các ngôn ngữ được hỗ trợ tại trang web HousingIsKey.com hoặc gọi điện thoại đến tổng đài của chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California qua số 833-430-2122.

Người ghi danh có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bất kể tình trạng nhập cư và sẽ không bắt buộc phải xuất trình bằng chứng về tình trạng công dân của mình. (Đ.D.)

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *