Di dân bất hợp pháp có thể làm việc cho các ủy ban của Santa Ana

Di dân bất hợp pháp có thể làm việc cho các ủy ban của Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Thành phố Santa Ana vừa thông qua luật cho những di dân bất hợp pháp được làm việc trong các ủy ban hay các hội đồng của thành phố.

Theo nhật báo Los Angeles Times, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana bỏ phiếu vào tối Thứ Ba, 16 Tháng Ba, và loại bỏ yêu cầu cư dân phải là công dân được quyền bỏ phiếu để được làm việc trong các ủy ban của thành phố.

Một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Santa Ana trong năm 2019. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Học Viện Vera Institute of Justice cho biết Santa Ana đang có khoảng 100,000 cư dân là người không có giấy tờ hợp pháp.

Xem Thêm

Học Khu Santa Ana phát hơn 5 triệu bữa ăn miễn phí sau 1 năm đóng cửa

Orange County chích được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19

Anaheim bắt nghi can đâm chết người tại nhà tạm trú người vô gia cư

Luật mới của Santa Ana được giới thiệu trong Tháng Ba và được toàn bộ Hội Đồng Thành Phố ủng hộ, sau đó được thông qua vào tối Thứ Ba.

Santa Ana có 10 ủy ban và hội đồng từng đòi hỏi nhân viên phải là công dân hợp pháp. Thành phố chỉ có hai hội đồng hay ủy ban không đòi hỏi điều này là Ủy Ban Trẻ Em và Ủy Ban Công Dân Giám Sát đạo luật Measure X.

Sau khi thông qua luật mới, những cư dân không có giấy tờ ở Santa Ana có thể làm việc cho các ủy ban hay hội đồng của thành phố như Ủy Ban Nghệ Thuật và Văn Hóa, Hội Đồng Nhân Viên, Ủy Ban Phát Triển Cộng Đồng, Ủy Ban Quy Hoạch, và một số ủy ban khác. (TL) [qd]

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *