[Góc hỏi dùm bạn đọc có lối sống heo-thì] Ngồi hóng mát ở ghế đá dưới sân sinh …

[ad_1]

[Góc hỏi dùm bạn đọc có lối sống heo-thì]
Ngồi hóng mát ở ghế đá dưới sân sinh hoạt chung hay đi bộ quanh tòa nhà thì có bị phạt không?

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4060472314007443

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *